Szukaj na tym blogu

DOM i OOP

Sprawdzian JS[4] - JavaScript część 4. DOM i OOP
DOM - (ang. Document Object Model, obiektowy model dokumentu) dostarcza metod i własności, które w języku JavaScript pozwalają na pobieranie i modyfikowanie elementów strony wyświetlonej przez przeglądarkę.

window

 • prompt()
 • alert()

Przykład interaktywny 1.document

 • document.write()
 • document.getElementById() - metoda odwołuje się do znacznika o podanym id.
 • document.createElement()
 • document.getElementsByClassName() - metoda odwołuje się do podanej klasy.

 Przykład interaktywny 2.


 element

 • .innerHTML() 
 • .appendChild()
 • .setAttribute()
 • .nazawa_atrybutu - np. style (style.color),

Przykład interaktywny 3.zdarzenia

 • onkeydown
 • ondblclick - podwójne kliknięcie elementu
 • onload
 • onclick - kliknięcie elementu, np. przycisku
 • onselect

 Przykład interaktywny 4.
 OOP

 

 

Więcej na: