Szukaj na tym blogu

Access/Base


Microsoft Access – system obsługi relacyjnych baz danych, wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office. Podstawowymi obiektami są tabele, kwerendy, formularze, raporty i makra. Jest wymieniany jako wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego (alternatywą jest darmowy Libre Office zawierający składnik Base).

Zadania

Tabele

Maska wprowadzania
Relacje - typy, sposób tworzenia
Więzy integralności zapewnienia spójności danych

Kwerendy

Typy kwerend (wybrane):
  •     parametrycznej.
  •     funkcjonalnej.
  •     wybierającej.
  •     krzyżowej.
Funkcjonalna pozwala na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordów przy użyciu pojedynczej operacji.
Krzyżowa w bazie MS Access prezentuje zliczone wartości z pola i przyporządkowuje je w wiersze i kolumny.

Raporty

Źródłem rekordów dla raportu może być tabela.

Inne

Zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access
  • Ustalenie hasła otwarcia bazy danych.
  • Zabezpieczenia na poziomie użytkownika (przypisanie uprawnień).
Udostępnianie
Metoda udostępniania bazy danych w programie Microsoft Access, dotycząca wszystkich obiektów bazy umieszczonych na dysku sieciowym i używanych jednocześnie przez różne osoby nosi nazwę folderu sieciowego.

Więcej na: