Szukaj na tym blogu

Zapytania SQL

Aby pobrać dane z bazy danych, musisz zażądać ich przy użyciu języka SQL (ang. Structured Query Language). SQL to język komputerowy bardzo podobny do angielskiego, ale rozpoznawany przez programy baz danych. Każde wykonywane zapytanie w rzeczywistości używa języka SQL.

Zadania

Instrukcja SQL

Instrukcja SQL ma następującą ogólną formę:

SELECT pola
FROM tabele
WHERE kryteria
;

Podstawowe klauzule języka SQL to: SELECT, FROM i WHERE
SELECT - zwraca listę pół zawierających wskazane dane (wymagana).
FROM  - zwraca listę tabel zawierających pola wymienione w klauzuli SELECT (wymagana).
WHERE - określa kryteria pól, które musi spełnić rekord, aby został uwzględniony w wynikach.
Sortowanie wyników: 
ORDER BY - klauzula określa sposób sortowania wyników. W celu posortowania wartości w porządku malejącym należy użyć słowa kluczowego DESC.
Podsumowanie danych
GROUP BY - w instrukcji SQL zawierającej funkcje agregujące zwraca listę pól, które nie są podsumowywane w klauzuli SELECT.
Łączenie wyników zapytań: operator UNION

Operatory
< > =
AND OR
Inne
IN
ROWNUM
SUM()
MAX()
AVG()
VAR()
SUBSTR()
CURRENT_DATE()LIKE
COUNT() DISTINCT
ASC

Przykład interaktywny 1. COUNT()