Szukaj na tym blogu

Algorytmy

Algorytm – skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań, sposób postępowania prowadzący do rozwiązania problemu.

Algorytmy

  • cechy
  • rozwiązywanie problemu
  • sposoby zapisu (lista kroków, schemat blokowy)
  • rodzaje: liniowe (sekwencyjne), z warunkami, iteracyjne
Przykłady:
  • sortujące (bąbelkowe)
  • szukający największej liczby
  • generowanie ciągów liczb

Schematy blokowe

Schemat blokowy – jest to diagram, na którym procedura, system lub program komputerowy są reprezentowane przez opisane figury geometryczne połączone wektorami zgodnie z kolejnością wykonywania czynności wynikających z przyjętego algorytmu rozwiązania zadania.
Rodzaje bloków:
A. blok operacyjny – oznacza wykonanie operacji, w efekcie której zmienią się wartości, postać lub miejsce zapisu danych.

B. blok graniczny – oznacza początek, koniec, przerwanie lub wstrzymanie wykonywania działania.

C. blok decyzyjny, warunkowy – przedstawia wybór jednego z dwóch wariantów wykonywania programu na podstawie sprawdzenia warunku wpisanego w ów blok.

D. blok wejścia-wyjścia – przedstawia czynność wprowadzania danych do programu i przyporządkowania ich zmiennym dla późniejszego wykorzystania, jak i wyprowadzenia wyników obliczeń.

Pseudokod

=, :=, ⇽ instrukcja podstawienia

relacje, operatory

Inne

Optymalizacja

Pętla

Tablica t[i]


Zadania
Blog: