Szukaj na tym blogu

Tworzenie aplikacji

Podział technologii

Po stronie serwera:
 • Języki: Java, C#, Python, Ruby, PHP, Perl; 
 • bazy danych, zapisanie danych pobranych z aplikacji internetowej w bazie danych.
Po stronie przeglądarki:
 • JavaScript (w tym mechanizm AJAX)
 • ActionScrip (przestarzały)
 • HTML i CSS

Terminy:

 • AJAX - technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowania całej strony WWW w sposób asynchroniczny.
 • Ciasteczka (cookie) - mechanizm personalizowania wyglądu strony dla danego użytkownika i jego identyfikacji w serwisie.
 • Przekierowania 301 - służą przekierowaniu użytkownika z jednego adresu URL na inny, można je ustawić w pliku konfiguracji Apache o nazwie .htaccess.
 • Technologia .NET - środowisko uruchomieniowe, wspierająca programowanie, framework.
 • Framework - zestaw komponentów i podprogramów służący pisaniu aplikacji, który ponadto narzuca szkielet wyglądu aplikacji, jej strukturę, a czasem nawet wzorzec według którego ma powstać aplikacja. W skład typowego Framework'a wchodzą zarządzanie komunikacją z bazą danych, mechanizm uruchamiania i przetwarzania akcji.
 • .htaccess - domyślny plik konfiguracyjny serwera Apache.
 • Funkcja klucza - używana do zapisu hasła użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem.
 • JavaScript - język skryptowy wykonywany po stronie klienta w przeglądarce internetowej
 • PHP - język skryptowy ogólnego przeznaczenia, wykorzystywany do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżanych w języku HTML i uruchamianych (wykonywany) po stronie serwera.
 • Tablice asocjacyjne - to tablice, w których indeks jest łańcuchem tekstowym.
 • Globalne tablice - używane do przechowywania danych o ciastkach i sesjach: $_COOKIE oraz $_SESSION są częścią języka PHP.

Inne

Właściwym zestawem kroków według kolejności, które należy wykonać w celu nawiązania współpracy między aplikacją internetową po stronie serwera a bazą SQL, jest nawiązanie połączenia z serwerem baz danych, wybór bazy, zapytanie do bazy - wyświetlane na stronie WWW, zamknięcie połączenia.


Zadania:

Więcej: