Szukaj na tym blogu

DOM i OOP

Sprawdzian JS[4] - JavaScript część 4. DOM i OOP
DOM - (ang. Document Object Model, obiektowy model dokumentu) dostarcza metod i własności, które w języku JavaScript pozwalają na pobieranie i modyfikowanie elementów strony wyświetlonej przez przeglądarkę.