Szukaj na tym blogu

Programowanie

Pierwsza programistka Ada Lovelace
Programowanie - (ang. programing) proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych.
Program...

Zagadnienia

Rodzaje programowania

  • imperatywne sposób programowania, w którym ciąg poleceń (sekwencji instrukcji) przekazywanych komputerowi jako program
  • obiektowe
  • strukturalne
  • funkcyjne

Kolejność tworzenia aplikacji (analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań tworzenie, testy, wdrażanie)

Podstawowe pojęcia

Kompilator - program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany w konkretnym języku programowania, na język komputera

Kompilacja - proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy.

Interpreter - program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie źródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego. 

Debugger - to program służący do wyszukiwania błędów w kodzie programu.

Debugowanieproces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programów.

Testowanie 

  • Testy jednostkowe - ..
    jednym z wariantów jest analiza ścieżek, która polega na określeniu punktu początkowego i końcowego oraz badaniu możliwych dróg pomiędzy tymi punktami.
  • Testy skalowalności oprogramowania mają za zadanie sprawdzić, czy aplikacja potrafi działać przy zakładanym i większym obciążeniu.

Optymalizacja kodu wynikowego programu poprawienie wydajności, modyfikacji kodu źródłowego do postaci, w której będzie on działał szybciej

Programowanie obiektowe
dziedziczenie
obiekt
destruktor.
Konstruktor - specjalna metoda danej klasy stosowana w programowaniu obiektowym, wywoływana automatycznie podczas tworzenia obiektu, której podstawowym zadaniem jest zwykle zainicjowanie pól.
specyfikator dostępu
modyfikator

Hermetyzacja - to zasada programowania obiektowego mówiąca o tym, że pola i metody wykorzystywane tylko przez daną klasę/obiekt są ograniczane zasięgiem private lub protected. Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym
 

Inne

Przeciążanie operatorów lub przeładowanie operatorów – rodzaj polimorfizmu występującego w niektórych językach programowania, polegający na tym, że operator może mieć różne implementacje w zależności od typów użytych argumentów.

Rekurencja - odwołanie funkcji do samej siebie.
Tablice asocjacyjne to tablice, w których indeks jest łańcuchem tekstowym.

Typy zmiennych

  • logiczny - może przyjmować wyłącznie dwie wartości
  • całkowite, integer - służy do przechowywania liczby.

Zadania:

Więcej na: