Szukaj na tym blogu

Walidacja

 testowanie, walidacja, optymalizacja...

Zadania:

Tematy:

 • Walidatory (HTML, CSS, linków)
 • Walidacja (nie tylko walidatory)
 • Testowanie (np. prędkość wczytywania)
 • Poprawność RWD
 • Optymalizacja
 • Pozycjonowanie (SEO/SEM)
 • Kryteria WCAG
 • Informacja zwrotna (ang. feedback)*

Walidatory i walidacja

Przykład interaktywny 1. Walidator HTML5 Validator.nu

Walidator jest programem sprawdzającym poprawność strony WWW. Proces walidacji wykonuje się w celu wykrycia i wyeliminowania błędów takich jak:
 • niedziałanie linków,
 • błędy składni kodu (np. niepoprawne użycie identyfikatorów, brak zamykania znaczników, braki cudzysłowów, niepoprawne zagnieżdżanie znaczników, brak elementów lub atrybutów obowiązkowych),
 • niezgodność z przeglądarkami (kontrowersyjne).
Nie bada się:
 • narzędzi edytorskich (źródła pochodzenia), 
 • błędów semantycznych
Uwagi:
 • namiastką walidacji jest formatowanie składni w edytorach kodu i przeglądarkach (źródło strony, narzędzia deweloperskie)
 • zgodność z przeglądarkami użytych technologii możemy sprawdzić za pomocą witryny Can I use (ale niedostępne na  egzaminie)

Testowanie

 • prędkości
 • dostępności (WCAG)
 • poprawności RWD
 • zgodność z przeglądarkami (emulatory przeglądarek)
 • testy funkcjonalności

Optymalizacja

 • metody zwiększanie szybkości wczytywania stron (np. optymalizacja plików multimedialnych)

Więcej: