Szukaj na tym blogu

Modele barw

Model CMYK
Modele przestrzeni barw to sposoby opisu koloru stosowane między innymi w informatyce, programowaniu, poligrafii...
Powtórzenie wiadomości:
Systemy liczbowe

Przykład interaktywny 1. Kolor tekstu

Modele stosowane do wyświetlania kolorów na ekranie (w tym stronach internetowych):
  • RGB - czerwony, zielony, niebieski.
  • HSL - odcień, nasycenie (saturacja), jasność.
Modele stosowane w druku (kolory farb):
  • CMYK - cyjan (turkus), magenta (purpura), żółty, czarny.
  • CMY - turkus, purpura, żółty.
Inne:
  • HSV - odcień, nasycenie (saturacja), jaskrawość. Model barw opisujący kolor z użyciem stożka przestrzeni barw.
Nazwy podstawowe w systemie dziesiętnym i szesnastkowym*
color kolor rgb(R,G,B)#rrggbb color kolor rgb(R,G,B)#rrggbb
maroon; rgb(128,0,0) #800000 red; rgb(255,0,0) #ff0000
yellow; rgb(255,255,0) #ffff00 olive; rgb(128,128,0) #808000
purple; rgb(128,0,128) #800080 fuchsia; rgb(255,0,255) #ff00ff
white; rgb(255,255,255) #ffffff lime; rgb(0,255,0) #00ff00
green; rgb(0,128,0) #008000 navy; rgb(0,0,128) #000080
blue; rgb(0,0,255) #0000ff aqua; rgb(0,255,255) #00ffff
teal; rgb(0,128,128) #008080 black; rgb(0,0,0) #000000
silver; rgb(192,192,192) #c0c0c0 gray; rgb(128,128,128) #808080


*) W systemie szesnastkowym cyfry 0-9 mają te same wartości co w systemie dziesiętnym, natomiast litery odpowiadają następującym wartościom: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 oraz F = 15.
Można też zapisać kolor w notacji szesnastkowej skróconej (#rgb, np. kolor zielony to #0F0).


Więcej na

Pytania:
Więcej na: